محاسبات ذهنی با چرتکه

🔸اندیشه برتر : 📌افزایش تمرکز حواس با تقویت امواج مغزی بتا بوسیله تمرینات چرتکه (Top idea) : 🧠این افزایش تمرکز حواس و هوشیاری بسیار بالا در زمانی که امواج مغزی بتا فعال هستند 👀رخ می دهد …. 💬مزایای تقویت امواج مغزی بتا برای شما : 💥 می تواند به یادگیری زبان دوم کمک کند. 💥به … ادامه مطلب محاسبات ...

محاسبات ذهنی با چرتکه

آکادمی اندیشه: 🔵رابطه فعالیت ذهنی(چرتکه) با امواج مغزی (بتا)🔵 🧠مغزاز میلیاردها سلول عصبی به نام نورون تشکیل شده است که از ⚡️سیگنالهای الکتریکی⚡️ برای انتقال پیام میان خود استفاده میکنند.به این⚡️ سیگنالهای الکتریکی⚡️ بدلیل شکل نوسانی وموجی که دارند موج مغزی گفته میشود. امواج مغزی به چهار گروه دلتا ،تتا، آلفا و بتا تقسیم می … ادامه مطلب محاسبات ...