• جلسه اول - سخنی با والدین

    در این جلسه ویژگی های دوره توسط مربی توضیح داده می شود و مشارکت خانواده ها جهت آموزش بهتر تشریح می گردد

سخنی با والدین

در این جلسه مربی موسیقی کودک سرکار خانم مهسا علیرضایی در مورد دوره و روش تدریس توضیح می دهد و از خانواده ها جهت مشارکت و همکاری با کودکان دعوت می نماید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.