آموزش روباتیک

دوره های آموزشی روباتیک برای دانش آموزان، ساخت ربات فوتبالیست، امداد گر، آتش نشان، مسیر یاب