نمونه سوالات چرتکه برای مسابقات دانش آموزی

نمونه سوالات امتحان چرتکه دانش آموزان – مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه (اندیشه برتر) استان خراسان رضوی سوالات دوره اول مسابقات استانی چرتکه براساس ترم امتحانی سال 1397 دانلود سوالات ترم اول دانلود سوالات ترم دوم دانلود سوالات ترم سوم دانلود سوالات ترم چهارم دانلود سوالات ترم پنجم دانلود سوالات ترم ششم دانلود سوالات ترم هفتم دانلود سوالات هشتم دانلود سوالات ترم نهم … ادامه مطلب نمونه ...

محاسبات ذهنی با چرتکه

🔸اندیشه برتر : 📌افزایش تمرکز حواس با تقویت امواج مغزی بتا بوسیله تمرینات چرتکه (Top idea) : 🧠این افزایش تمرکز حواس و هوشیاری بسیار بالا در زمانی که امواج مغزی بتا فعال هستند 👀رخ می دهد …. 💬مزایای تقویت امواج مغزی بتا برای شما : 💥 می تواند به یادگیری زبان دوم کمک کند. 💥به … ادامه مطلب محاسبات ...

محاسبات ذهنی با چرتکه

آکادمی اندیشه: 🔵رابطه فعالیت ذهنی(چرتکه) با امواج مغزی (بتا)🔵 🧠مغزاز میلیاردها سلول عصبی به نام نورون تشکیل شده است که از ⚡️سیگنالهای الکتریکی⚡️ برای انتقال پیام میان خود استفاده میکنند.به این⚡️ سیگنالهای الکتریکی⚡️ بدلیل شکل نوسانی وموجی که دارند موج مغزی گفته میشود. امواج مغزی به چهار گروه دلتا ،تتا، آلفا و بتا تقسیم می … ادامه مطلب محاسبات ...