نمونه سوالات چرتکه

نمونه سوالات چرتکه برای مسابقات دانش آموزی

بدون دیدگاه

نمونه سوالات امتحان چرتکه دانش آموزان – مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه (اندیشه برتر) استان خراسان رضوی

سوالات دوره اول مسابقات استانی چرتکه براساس ترم امتحانی سال 1397

دانلود سوالات ترم اول

دانلود سوالات ترم دوم

دانلود سوالات ترم سوم

دانلود سوالات ترم چهارم

دانلود سوالات ترم پنجم

دانلود سوالات ترم ششم

دانلود سوالات ترم هفتم

دانلود سوالات هشتم

دانلود سوالات ترم نهم

دانلود سوالات ترم یازده

 

سوالات دوره دوم مسابقات استانی چرتکه براساس ترم امتحانی سال 1398

دانلود سوالات ترم اول

دانلود سوالات ترم دوم

دانلود سوالات ترم سوم

دانلود سوالات ترم چهارم

دانلود سوالات ترم پنجم

دانلود سوالات ترم ششم

دانلود سوالات ترم هفتم

دانلود سوالات ترم هشتم

دانلود سوالات ترم نهم

دانلود سوالات ترم دهم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.