محاسبات ذهنی با چرتکه

بدون دیدگاه

آکادمی اندیشه:

🔵رابطه فعالیت ذهنی(چرتکه) با امواج مغزی (بتا)🔵

🧠مغزاز میلیاردها سلول عصبی به نام نورون تشکیل شده است که از ⚡️سیگنالهای الکتریکی⚡️ برای انتقال پیام میان خود استفاده میکنند.به این⚡️ سیگنالهای الکتریکی⚡️ بدلیل شکل نوسانی وموجی که دارند موج مغزی گفته میشود.

امواج مغزی به چهار گروه دلتا ،تتا، آلفا و بتا تقسیم می شوند:

❌دلتا(حالت خواب سنگین): آهسته ترین موج مغزی است وبرای ترشح هورمون رشدوترمیم بافتهای بدن مفید است.

❌تتا(حالت خواب سبک):یکی از پیچیده ترین حالات مغزی است که درهنگام مراقبه ومدیتیشن فعال است.

❌آلفا(حالت ریلکس جسمانی):وقتی چشمان خود را میبندیدوبه حالت آرامش هستید،مغز شما امواج آلفای زیادی بویژه درناحیه پس سر تولید میکند.

❌بتا(هوشیاری کامل):بیشتر لحظات بیداری خودرا درحالت بتا به سر میبریم.

دراین حالت توجه مابر فعالیتهای منطقی نیمکره چپ مغزمان🧠 متمرکز است.کنش های پیچیده ذهنی مثل سخن گفتن،مباحثه،افکار انتزاعی فوق العاده، هشیاری، محاسبات ریاضی وافزایش متابولیسم باغلبه موج بتا درمغز بروز میکند.

 

✅در این حالت شما کاملا بیدار هستیدوبرای کارومعادلات ذهنی آماده میباشید.کارایی وتمرکزخودرابا استفاده از 〰امواج بتا〰 افزایش دهید.این امواج سطح هوشیاری را بالابرده وشما رابرای فعالیتهای ذهنی وبدنی مانندامتحان و ورزش آماده میکند.

✅تولید موج بتا با فعالیتهای ذهنی مانندمحاسبات ذهنی باچرتکه رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه انجام فعالیت ذهنی بیشتر باشدامواج بتا بیشتری مرتعش میشود وهرچه تولید امواج بیشتر باشد مغز آمادگی ودقت وتمرکز بیشتری برای انجام محاسبات ومعادلات ذهنی دارد.

افراد معمولا برای انجام محاسبات علمی وریاضی ازنیمکره چپ مغزخود استفاده میکنند مطالعه ثابت کرده که با تجسم تصویری ازچرتکهکتاب اندیشه برتر 1و2 نوشته صبرا نصیری مدرس مستر آموزش چرتکه که در سایت آکادمی اندیشه آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه تهیه شده است. دوره آموزش چرتکه ترم اول که شامل قوانین جمع و تفریق بدون فرمول می باشد در سایت قابل ثبت نام است.

درسر خود،کاربران چرتکه قادرند که بااستفاده ازنیمکره راست مغز خودبه تعادلی از دونیمکره ودرنتیجه عملکرد بهتری درانجام محاسبات ریاضی دست یابند.

 

〰 موج بتا تاثیرات شگفت انگیزی در زندگی و فعالیتهای انسانها میگذارد که به آن خواهیم پرداخت.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.